Zysk operacyjny wyniósł 9,27 mln zł wobec 8,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,58 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 70,98 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 14,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 162,46 mln zł w porównaniu z 141,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 2,91 mln zł wobec 14,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm - producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od kwietnia 2010 r.

(ISBnews)