Wynik z tytułu odsetek wyniósł 444,17 mln zł wobec 373,41 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 76,16 mln zł wobec 70,33 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 47,04 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 40,00 mld na koniec 2015 r.

W I poł. 2016 r. bank miał 161,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 179,04 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk netto grupy kapitałowej Alior Banku (przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej) wypracowany w I półroczu 2016 r. wyniósł 161,9 mln zł i był niższy od zysku netto osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 17,1 mln zł, tj. o 9,6%. Na poziom powyższego wyniku finansowego istotny wpływ miał podatek bankowy. Obciążenie z tytułu podatku bankowego wyniosło w I półroczu 2016 r. 52,9 mln zł" - czytamy w raporcie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. koszty działania Grupy wyniosły 563,8 mln zł i wzrosły o 8,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego., tj. o 4,9 pkt proc. mniej od wzrostu przychodów. Łączna wartość kosztów poniesionych przez bank w związku z przejęciem wydzielonej działalności Banku BPH wyniosła w I półroczu 2016 r. około 11,5 mln zł. W efekcie wskaźnik Koszty/Dochody ukształtował się w I półroczu 2016 r. na poziomie 47,7% i był o 2,1 pkt proc. niższy od wskaźnika osiągniętego w I półroczu 2015 r., podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 168,42 mln zł wobec 178,46 mln zł zysku rok wcześniej.

"Działalność biznesowa Alior Banku w I połowie 2016 r. stała przede wszystkim pod znakiem dynamicznego wzrostu sumy bilansowej (29,0% w ujęciu rok do roku vs. 5,5% sektor bankowy), który był głównie efektem wzrostu organicznego napędzanego sprzedażą ukierunkowaną przede wszystkim na kredyty gotówkowe mieszkaniowe oraz kredyty dla przedsiębiorstw, realizowaną w oparciu o własną sieć dystrybucji (wartość kredytów klientowskich netto w I półroczu 2016 r. wzrosła w porównaniu do końca 2015 r. o 3,2 mld zł, tj. o 10,4%). Ponadto do wzrostu sumy bilansowej przyczyniła się zarejestrowana w czerwcu 2016 r. emisja akcji serii I z prawem poboru o wartości 2,2 mld zł" - czytamy dalej.

Na koniec czerwca 2016 r. liczba obsługiwanych klientów przekroczyła poziom 3,2 mln. Około 3,08 mln to klienci indywidualni, a ponad 132,9 tys. to klienci biznesowi. Liczba klientów zwiększyła się o 9,7% r/r, na co złożyło się 10,3% wzrostu liczby obsługiwanych klientów detalicznych oraz niewielki spadek liczby obsługiwanych przedsiębiorstw, który wyniósł 3,1%.

Według stanu na koniec I półrocza 2016 r. Bank dysponował 804 placówkami (299 oddziałów tradycyjnych – w tym 6 oddziałów Private Banking i 12 Regionalnych Centrów Biznesu oraz 505 placówek partnerskich).

Na koniec I półrocza 2016 r. zatrudnienie w Alior Banku kształtowało się na poziomie 6 687 etatów. W porównaniu z końcem I półrocza 2015 r. oznacza to niewielki spadek - o 51 etatów, czyli o 0,8%, podano również.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)