"Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przez emitenta na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej / Bitwy Warszawskiej 1920 r. inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz garażem podziemnym. W budynku o wysokości 7 kondygnacji znajdzie się 313 lokali mieszkalnych, 9 lokali usługowych oraz 302 miejsca w garażu podziemnym i 9 zewnętrznych miejsc postojowych" - czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na III kwartał 2016 r., zaś zakończenia na I kwartał 2018 roku, podano także.

"Wynagrodzenie emitenta za wykonanie przedmiotu w/w umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi ok. 70 mln zł netto" - czytamy dalej.

Kilka dni temu Unibep podał, że spółka Szczęśliwicka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK umowę kredytową, na mocy której bank udzielił spółce nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 89 mln zł (kredyt deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w maksymalnej wysokości 5 mln zł (kredyt VAT). Kredyt deweloperski udzielony został spółce Szczęśliwicka z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 70% kosztów inwestycji deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)