Zysk operacyjny wyniósł 13,48 mln euro wobec 9,9 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,94 mln euro w II kw. 2016 r. wobec 93,73 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 7,11 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,47 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 458,46 mln euro w porównaniu z 189,93 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 68,43 mln zł wobec 57,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Dane finansowe doprowadzone do porównywalności w związku z procesem prawnej i finansowej konsolidacji grupy wskazują na zysk netto w wysokości 4,1 mln euro w I półr. 2016 r. (wobec 14 mln euro w tym samym okresie 2015 r.). W przypadku, gdyby nabycie Pfleiderer GmbH i jej jednostek zależnych miało miejsce 1 stycznia 2016 roku, przychody Grupy za całe I półr. br wyniosłyby 489,28 mln euro, podano też w raporcie.

"W pierwszej połowie 2016 roku Grupa Pfleiderer Grajewo wypracowała satysfakcjonujące wyniki finansowe. Rezultaty te osiągnięto m.in. dzięki sprzyjającym warunkom rynkowym - obserwowaliśmy silny wzrost na krajowych rynkach, widzimy dobre perspektywy rozwoju rynków budowlanych w krajach DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria), w Polsce, a także we Francji i Wielkiej Brytanii" - czytamy w liście prezesa Michaela Wolffa, załączonym do raportu półrocznego.

Znormalizowana EBITDA (EBITDA skorygowana o wpływ zdarzeń jednorazowych) wyniosła 70,4 mln euro (wzrost o 9,2% r/r), co oznacza marżę EBITDA na poziomie 14,4% - wyższą od naszych założeń dla omawianego okresu.

"W pierwszej połowie 2016 roku przychody Grupy wyniosły 489,3 mln euro, co było wynikiem nieznacznie gorszym od uzyskanego w tym samym okresie ubiegłego roku (497,5 mln euro). Spadek spowodowany był niższymi cenami sprzedaży i negatywnym wpływem różnic kursowych (14,6 mln euro). Zostało to jednak częściowo skompensowane przez stabilny wzrost wolumenu produkcji (9,2 mln euro) oraz niższe ceny zakupu materiałów.W segmencie Wschodnim wyniki są mniej pozytywne - w pierwszej połowie 2016 r. przychody spadły z 190 mln euro do 169,7 mln euro. Było to spowodowane głównie spadkiem obrotów naszego zakładu produkującego płyt HDF, MDF Grajewo (ujemny wpływ na wynik w wysokości 11,7 mln euro, z powodu nadwyżki mocy produkcyjnych na rynku) oraz presją cenową w Polsce, wynikającą z importu na polski rynek płyt wiórowych z Białorusi i Ukrainy, a także z negatywnego wpływu różnic kursowych (4,4 mln euro). Z drugiej strony we wschodnim segmencie odnotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży produktów z wartością dodaną takich jak laminaty HPL" - czytamy dalej w liście.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku 15,8 mln euro, podano także.

"Nasze wysiłki na rzecz integracji przynoszą rezultaty zgodne z oczekiwaniami. Jak dotąd w ramach projektu One Pfleiderer osiągamy zakładane cele, a zrealizowane do końca czerwca oszczędności wyniosły 6,2 mln euro. Głównym zadaniem na drugą połowę 2016 roku jest koncentracja na wewnętrznej integracji Grupy i wdrożenie procesów umożliwiających szybsze podejmowanie decyzji oraz usprawnienie zarządzania strukturą operacyjną. Zarząd potwierdza, że spodziewany efekt podjętych działań to oszczędności na poziomie co najmniej 30 mln euro do końca 2018 roku" - podsumował prezes w liście.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)