Efekt LIFO wyniósł w I półr. 180,2 mln zł wobec -45,6 mln rok wcześniej. Na efekt LIFO w I półr. złożyły się: efekt na wycenie zapasów wg LIFO w wysokości 65,6 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 304,9 mln zł rok wcześniej, wpływ odpisów bilansowych na -261,0 mln zł wobec -450,9 mln zł rok wcześniej, teoretyczne odpisy na poziomie wyceny zapasów wg LIFO na poziomie 375,6 mln zł wobec 100,4 mln zł rok wcześniej, podano w sprawozdaniu zarządu.

EBIT LIFO wyniósł w tym okresie 868,5 mln zł wobec 790,8 mln zł rok wcześniej.

"Zysk operacyjny grupy kapitałowej Lotos za I półrocze 2016 roku wyniósł 688,3 mln zł i składał się z zysku operacyjnego segmentu produkcji i handlu 706,3 mln zł, straty operacyjnej segmentu wydobywczego -16,8 mln zł, straty na pozostałej działalności -2,1 mln zł oraz korekt konsolidacyjnych 0,9 mln zł (głównie korekty niezrealizowanej marży na zapasie ropy Rozewie i litewskiej)" - czytamy dalej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 22,7 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)