"Drugi kwartał 2016 roku jest kolejnym okresem, w którym prezentujemy bardzo dobre wyniki finansowe. Potwierdzają one solidne fundamenty spółki i jej możliwości rozwoju. Dodatkowo poprzez przejęcie Kompanii Elektrycznej, w ujęciu skonsolidowanym wypadamy jeszcze lepiej, co świadczy o słuszności dokonanej akwizycji" - powiedział prezes Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie.

Spółka w czerwcu nabyła pakiet 51% Kompanii Elektrycznej - firmy inżynieryjno-projektowo-budowlanej.

"Sukcesywnie podpisujemy kolejne umowy i nadal mamy duże pole do wzrostu działalności, mimo że już po II kwartałach 2016 roku nasze rezultaty wynikowe są lepsze, niż w całym minionym roku. W okresie ostatnich miesięcy podpisaliśmy istotne kontrakty na odbiór odpadów w Chorzowie, Cieszynie, Katowicach i Wrocławiu. W zakresie rekultywacji terenów Geotrans podjął współpracę z miastem Krotoszyce" - dodał Weremczuk.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)