Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2019 r.

W ramach budowy instalacji odsiarczania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 nr A i B powstanie zabudowany układ odprowadzania popiołu lotnego w stanie suchym, a w węźle dystrybucji popiołu zostaną zabudowane cztery zbiorniki o pojemności około 750 m3 każdy. Dwa z nich będą służyły do magazynowania popiołu lotnego, a pozostałe dwa jako magazyn sorbentu i produktu poreakcyjnego z IOS. Dzięki inwestycji emisja tlenków siarki z elektrowni zmniejszy się o ponad 95%.

"Dzięki budowie instalacji odsiarczania spalin dwa kotły w Elektrowni Pomorzany spełniać będą standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy IED oraz przyszłych konkluzji BAT/BREF. Jednocześnie realizacja tego projektu zapewni utrzymanie tlenków siarki na poziomie poniżej 130 mg/Nm3, tlenków azotu poniżej 150mg/Nm3 oraz pyłu na poziomie mniejszym niż 10 mg/Nm³. Dzięki realizacji tej inwestycji powietrze w Szczecinie będzie czystsze" – powiedział prezes PGE GiEK Sławomir Zawada, cytowany w komunikacie.

Łączny budżet zadań w ramach programu modernizacyjnego Elektrowni Pomorzany na lata 2016-2020 wynosi ponad 220 mln zł.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zajmuje się w Grupie PGE wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)