Strata przed opodatkowaniem wyniosła 3,14 mln USD wobec 0,8 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego sięgnęły 2,94 mln USD w II kw. 2016 r. wobec 6,93 mln USD rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 39,51 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,22 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6,72 mln USD w porównaniu z 14,94 mln USD rok wcześniej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.

(ISBnews)