Poprzednia prognoza opublikowana w styczniu br. zakładała przychody ze sprzedaży: 1 611 mln zł; EBITDA: 27 mln zł; zysk netto: 15 mln zł.

"Zarząd podjął decyzję o zmianie prognoz wyników finansowych na 2016 r. w oparciu o analizę wyników finansowych osiągniętych przez Grupę kapitałową emitenta w pierwszym półroczu 2016 r., jak również ze względu na dotychczasowy dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej oraz przyjętą strategię rozwoju na lata 2016-17 [...] Prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie.

Unimot specjalizuje się w obrocie gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG), biopaliwami oraz olejem napędowym. Zaopatruje w paliwa gazowe i ciekłe sektory: usług, rolnictwa, przemysłu oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)