Zysk operacyjny wyniósł 4,41 mln zł wobec 7,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 378,47 mln zł w I półr. 2016 r. wobec 471,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniosła 2,83 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)