Zysk operacyjny wyniósł 13,47 mln zł wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,03 mln zł w I kw. 2016/17 r. wobec 24,65 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016/17 r. wyniósł 2,39 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso jest spółką akcyjną utworzoną w Polsce oraz spółką dominującą Grupy KI, w skład której wchodzi ok. 15 spółek zależnych. KI zajmuje się zarządzaniem Grupą KI oraz świadczeniem usług wsparcia dla spółek wchodzących w jej skład. Działalność Grupy KI koncentruje się na zarządzaniu oraz obrocie wierzytelnościami, jak również świadczeniu usług powiązanych.

(ISBnews)