Zysk operacyjny wyniósł 2,2 mln euro wobec 9,86 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,89 mln euro w II kw. 2016 r. wobec 39,33 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 6,06 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 35,99 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18,04 mln euro w porównaniu z 44,84 mln euro rok wcześniej.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Plaza Centers jest spółką pośrednio zależną od Elbit Imaging Ltd., izraelskiej spółki publicznej, notowanej w Tel Awiwie i na Nasdaq. Plaza Centers jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)