Zysk operacyjny wyniósł 3,79 mln euro wobec 1,39 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,06 mln euro w II kw. 2016 r. wobec 59,33 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2016 r. spółka miała 3,92 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,32 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 135,52 mln euro w porównaniu z 104,55 mln euro rok wcześniej.

Avia Solutions Group to litewska spółka, która dostarcza rozwiązania biznesowe dla lotnictwa i oferuje usługi w zakresie konserwacji i napraw samolotów, szkolenia załóg, szkolenia w zakresie obsługi technicznej samolotu, obsługi naziemnej i tankowania, leasingu załóg i inne. Spółka jest notowana na GPW od marca 2011 r.

(ISBnews)