"Jednostkowe przychody ze sprzedaży za I półrocze 2016 roku wyniosły 4 737 tys. zł, a zysk netto wyniósł w tym okresie 1 528 tys. zł" - czytamy także w komunikacie.

Spółka zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Sare jest przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta, co oznacza, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku nastąpi 26 sierpnia br., podano również.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na GPW z NewConnect.

(ISBnews)