Zysk operacyjny wyniósł 3,88 mln zł wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 474,01 mln zł w I kw. r/obr. 2016/17 wobec 576,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016/17 r. wyniósł 2,27 mln zł wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.

(ISBnews)