Produkcja węgla koksowego wzrosła o 3,6% r/r do 5,7 mln ton, a węgla energetycznego o 26,1% do 2,9 mln ton.

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła 5,6 mln ton, bez zmian wobec I poł. 2015 r., a sprzedaż węgla energetycznego wzrosła o 22,7% do 2,7 mln ton.

"Udział sprzedaży ogółem (wewnętrzna i zewnętrzna), najlepszego jakościowo i uzyskującego najwyższe ceny, węgla typu hard w łącznych dostawach węgla wyprodukowanego w Grupie, utrzymuje się na porównywalnym poziomie, który wyniósł w I półroczu 2016 roku 49% (w I półroczu 2015 roku: 50,8%)" - czytamy w raporcie.

Produkcja koksu JSW w I półroczu 2016 roku była na poziomie I półrocza 2015 roku i wyniosła 2,1 mln ton, natomiast sprzedaż koksu wzrosła o 5,3% do 2 mln ton, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)