"Produkcja energii elektrycznej wyniosła około 8,45 TWh i był to poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Znaczny spadek produkcji odnotowano w segmencie OZE (o 21%), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (nieopłacalność ze względu na niskie ceny zielonych certyfikatów) oraz niższej produkcji w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych ze względu na gorsze warunki hydrologiczne oraz mniejszą wietrzność" - czytamy w komunikacie.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł o 1% r/r do 24,77 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej zwiększyła się o 1% r/r do 5 446 tys.

"W I półroczu 2016 r. Grupa Tauron wyprodukowała 2,48 mln ton węgla (wzrost o 23% r/r/), a sprzedała 2,46 mln ton (wzrost o 7% r/r), co jest bezpośrednim efektem włączenia z początkiem br. w skład Grupy spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron" - czytamy dalej.

Produkcja węgla wzrosła o 23% r/r do 2,48 mln ton, a sprzedaż wyniosła 2,46 mln ton, co oznacza wzrost o 7% r/r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)