Zysk operacyjny wyniósł 38,85 mln zł wobec 48,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 287,98 mln zł w I pół. 2016 r. wobec 278,96 mln zł rok wcześniej.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)