Zapisy będą przyjmowane od 9 września do 10 października br. przez Pekao Investment Banking.

Wezwanie dojdzie do skutku pod warunkiem skupienia co najmniej 8 236 631 akcji, tj. pod warunkiem, że wzywający w wyniku wezwania posiadać będą łącznie co najmniej 27 468 784 akcje, tj. co najmniej 90% akcji, podano w komunikacie.

"Wzywający zamierzają osiągnąć w wyniku wezwania 30 520 870 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. [...] Wzywający nie wykluczają, w zależności od rezultatów wezwania, podjęcia działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji spółki oraz wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w komunikacie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 13,66 zł, podano również.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)