Zysk operacyjny wyniósł 5,29 mln USD wobec 4,32 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,14 mln USD w 2016 r. wobec 5,11 mln USD rok wcześniej.

KSG Agro S.A. jest zintegrowanym pionowo holdingiem prowadzącym działalność w niemal każdym segmencie rynku rolnego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija hodowlę zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)