"Obligacje są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, z terminem wykupu na dzień 15 grudnia 2016 r. oraz nie mają formy dokumentu. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, tj. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A." - czytamy w komunikacie.

GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60% wszystkich przychodów. Pozostałe 40% stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności.

(ISBnews)