"Oferta spółki została uznana za najkorzystniejszą na podstawie przyjętego kryterium oceny (całkowita cena brutto 95% oraz okres gwarancji - 5%). Wartość oferty złożonej przez emitenta wynosi 247,4 mln zł netto, tj. 304,3 mln zł brutto. Termin realizacji prac budowlanych objętych ofertą został określony na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

W przypadku braku odwołania ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego co do wyboru oferty spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z inwestorem na wykonanie zadania określonego w ofercie, podano również.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238,24 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)