Zysk operacyjny wyniósł 0,56 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,51 mln zł w I półr. 2016 r. wobec 45,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. 2016 r. wyniósł 0,61 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)