Niższe przychody były wynikiem braku sprzedaży towarów i materiałów do HW Pietrzak w I półroczu 2016 r. po stronie jednostki dominującej, podano w komunikacie.

"Ponadto skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Ferrum wyniósł w I półroczu 2016 r. ok. 5 296 tys. zł, a zysk netto ok. 2 589 tys. zł, głównie w rezultacie poprawy wyników finansowych" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w I półroczu 2016 r. ok. 120,79 mln zł i były o 38,64 mln zł niższe od przychodów porównywalnego okresu roku poprzedniego, podała też spółka.

"W I półroczu 2016 r. Ferrum osiągnął zysk operacyjny na poziomie ok. 2 570 tys. zł i zysk netto ok. 712 tys. zł" - czytamy dalej.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w I półroczu 2016 r. poddane przeglądowi biegłego rewidenta zostaną przekazane do publicznej wiadomości 30 sierpnia 2016 r, podano również.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)