Zysk operacyjny wyniósł 7,4 mln zł wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,36 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 51,66 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 12,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 109,97 mln zł w porównaniu z 95,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 7,87 mln zł wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,7 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)