Wynik z tytułu odsetek wyniósł 252,34 mln zł wobec 240,01 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 139,11 mln zł wobec 158,63 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 44,18 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 49,51 mld na koniec II kw. 2015 r.

W I poł. 2016 r. bank miał 326,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 367,22 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 338,26 mln zł wobec 378,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)