Zysk operacyjny wyniósł 48,68 mln zł wobec 171,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 158,2 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 2 276,15 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 316,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 402,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 633,84 mln zł w porównaniu z 5 110,53 mln zł rok wcześniej.

"Poziom przychodów ze sprzedaży uległ obniżeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,3%, jednak jednoczesny spadek poziomu kosztów własnych sprzedaży o 11,5% skutkował wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży w I półroczu 2016 roku był nieznacznie niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (zmiana o 2,2%). Zysk ze sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniósł 464 513 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2016 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w wysokości (26 613) tys. zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT. Wynik EBIT ukształtował się na poziomie 437 900 tys. zł i jest o 96 782 tys. zł niższy niż uzyskany w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.

"Wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w I półroczu 2016 roku był determinowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro zmniejszył się o 10,2% w relacji do I półrocza roku poprzedniego. Spadek przychodów o 15,4% nastąpił również w segmencie Tworzywa oraz w segmencie Chemia o 6,8%. Wzrost przychodów odnotowano w segmentach Energetyka o 17,3% oraz Pozostałe o 7,1%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 258,19 mln zł wobec 236,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę Azoty w I półroczu 2016 roku wyniosły 551,7 mln zł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)