Zysk operacyjny wyniósł 4,98 mln zł wobec 2,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,99 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 100,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 1,19 mln zł wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi zlokalizowanymi w najlepiej rozwiniętych regionach kraju (Górny Śląsk - Terminal Gliwice; Polska Centralna - Terminal Kutno; Dolny Śląsk - Terminal Brzeg Dolny). Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)