"Inwestorzy dysponujący łącznie 61,16% akcji Kredyt Inkaso złożyli zapisy na sprzedaż akcji spółki w pierwszym etapie wezwania ogłoszonego przez Waterland Private Equity Investments B.V. Tym samym przekroczony został minimalny próg, przy którym fundusz zobowiązał się objąć akcje w wezwaniu. Waterland oferował inwestorom 25 zł za akcję Kredyt Inkaso w pierwszym terminie zapisów, tj. od 16 sierpnia do 23 sierpnia" - czytamy w komunikacie.

Do końca wezwania w dniu 29 sierpnia cena wynosi 20 zł za akcję.

W ubiegłym tygodniu fundusz otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie 66% akcji Kredyt Inkaso. Tym samym oba warunki wezwania zostały spełnione.

Zakup akcji Kredyt Inkaso będzie pierwszą platformą inwestycyjną funduszu w Polsce i największą inwestycją w tym regionie Europy.

Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW.

Waterland to niezależny fundusz private equity zarządzający inwestycjami o wartości ponad 4 mld euro.

(ISBnews)