Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w tym okresie 58 mln zł, EBITDA sięgnęła 6,4 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5,9 mln zł, podano w komunikacie.

W całym I półroczu br. zysk netto Grupy wyniósł 10,2 mln zł przy 2 224 mln zł przychodów. Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 113,6 mln zł, EBITDA - 18,5 mln zł, a EBIT - 17,3 mln zł. Dług netto wyniósł 95,6 mln zł, podano także.

"Na skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wpłynął wzrost udziału sprzedaży krajowej w całkowitej sprzedaży oraz wzmocnienie struktur regionalnych w regionie CEE. Na uzyskane wyniki finansowe przełożyło się uzyskanie niższej marży brutto ze sprzedaży oraz wzrost kosztów operacyjnych. Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w spółce iSource, co pozytywnie wpłynęło na uzyskane skonsolidowane przychody Grupy" - czytamy w komunikacie.

Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku zostanie opublikowany 25 sierpnia br., po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, podała także spółka.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)