Zysk operacyjny wyniósł 407,5 mln zł wobec 583,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 442,9 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 2 469,2 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 413,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 475,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 806,9 mln zł w porównaniu z 4 798,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 345,4 mln zł wobec 358,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)