Zysk operacyjny wyniósł 20,82 mln zł wobec 24,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 33,42 mln zł wobec 36,02 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 350,39 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 345,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 13,7 mln zł wobec 14,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)