Zysk operacyjny wyniósł 25,83 mln zł wobec 32,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 79,85 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 184,39 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 175,49 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 11,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 365,39 mln zł w porównaniu z 350,38 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 169,13 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 0,89 mln zł wobec 16,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych - telewizji cyfrowej, internetu stacjonarnego i mobilnego, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wśród kompleksowych usług dla domu spółka oferuje również: ubezpieczenie mieszkania, wideo monitoring, energię elektryczną oraz gaz. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.

(ISBnews)