Sprzedaż węgla w II kw. br. wzrosła o 17% r/r i wyniosła 2 195 tys. ton.

Zapasy na koniec okresu wynosiły 134 tys. ton i były o 64,4% niższe r/r, podano także.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)