Zysk operacyjny wyniósł 20,96 mln zł wobec 13,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,9 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 55,28 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 34,61 mln zł zysku netto w porównaniu z 22,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 160,98 mln zł w porównaniu z 90,94 mln zł rok wcześniej.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)