Strata operacyjna wyniosła 43,42 mln zł wobec 58,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 271,93 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 1 118,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 38,04 mln zł wobec 8,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)