"Obligacje zostały przydzielone 16 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii T są obligacjami zdematerializowanymi, zwykłymi, niezabezpieczonymi. Data wykupu serii T to 26.08.2017 r., podano również.

"Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych" - czytamy w komunikacie.

Kleba Invest specjalizuje się w realizacji i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych. Założycielem i największym akcjonariuszem spółki jest Wiesław Kleba. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect, a obligacje na rynku Catalyst.

(ISBnews)