Zysk operacyjny wyniósł 10,52 mln zł wobec 12,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 382,43 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 336,99 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 13,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 733 mln zł w porównaniu z 576,22 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 12,42 mln zł wobec 10,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku.

(ISBnews)