Zysk operacyjny wyniósł 12,61 mln zł wobec 20,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 299,81 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 306,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2016 r. wyniósł 7,7 mln zł wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2015 r. miał 760,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)