"Mimo nie napawających optymizmem doniesień z rynku w pierwszym półroczu 2016 r., spółki z grupy kapitałowej Mirbud mają zabezpieczony portfel zamówień na 2016 r. i częściowo lata 2017-2018 na łączną wartość blisko 1,6 mld zł, w tym ponad 800 mln zł na rok 2016. Jednocześnie bierze udział w postępowaniach przetargowych i konkursowych o wartości około 7 mld zł, co powinno przełożyć się na wzrost backlogu na przyszłe okresy" - czytamy w raporcie półrocznym.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2015 r. miał 760,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)