Strata operacyjna wyniosła 2,43 mln USD wobec 3,83 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,58 mln USD w I poł. 2016 r. wobec 9,11 mln USD rok wcześniej.

Grupa KDM Shipping jest jednym z ukraińskich liderów branży żeglugi transportowej w regionie, w którym prowadzi działalność. Grupa transportuje towary przede wszystkim z portów Rosji i Ukrainy, do portów zlokalizowanych w Turcji, Gruzji, Włoszech, Grecji i Albanii. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w sierpniu 2012 roku.

(ISBnews)