Zysk operacyjny wyniósł 25,18 mln zł wobec 23,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 478,83 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 564,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 26,43 mln zł wobec 22,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2014 r. Grupa Trakcja miała 1 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)