Zysk operacyjny wyniósł 70,92 mln zł wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540,48 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 446,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 48,57 mln zł wobec 39,08 mln zł zysku rok wcześniej.

"Osiągnięte wyniki sprzedaży potwierdzają pozycję Fabryki Mebli 'Forte' S.A. jako lidera na europejskim rynku mebli do samodzielnego montażu. Tempo wzrostu sprzedaży utrzymywało się powyżej średniej na wszystkich naszych najważniejszych rynkach, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych, Hiszpanii, Portugali, Francji i w Polsce. Postęp w zdobywaniu rynków innych krajów Europy Środkowej oraz Wielkiej Brytanii potwierdza, że przyjęty model biznesowy i odpowiednio dobrana oferta produktowa są wysoce cenione przez naszych Klientów, dając nam pewność realizacji celów biznesowych" - napisał prezes Maciej Formanowicz w liście do akcjonariuszy.

Podkreślił, że Forte jest na dobrej drodze do realizacji przyjętego strategicznego 6-letniego planu rozwoju mocy produkcyjnych.

"Przygotowania do budowy własnego zakładu płyt drewnopochodnych oraz piątej fabryki mebli są na zaawansowanym etapie i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Również bieżące inwestycje w struktury logistyczno-magazynowe, a także w zwiększenie mocy produkcyjnych naszych fabryk prowadzone są zgodnie z zamierzeniami" - napisał także prezes.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)