Zysk operacyjny wyniósł 2,57 mln zł wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,82 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 18,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 2,04 mln zł wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej.

IMS tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

(ISBnews)