Dodatkowo, grupa od 1 lipca do 29 sierpnia br. podpisała 27 kontraktów o łącznej wartości 300,7 mln zł i posiada także dwie umowy warunkowe: na budowę galerii handlowo-usługowej Galeria Młociny (534,6 mln zł) oraz na budowę biurowca w Łodzi (103,8 mln zł).

"Taki portfel zamówień pozwala naszej Grupie selektywnie podchodzić do nowych zapytań ofertowych. Tym bardziej, że na koniec czerwca br. nasz portfel zamówień krajowych segmencie kubaturowym, czyli naszym kluczowym segmencie, osiągał wynik prawie 790 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 12% do roku ubiegłego" - skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Na koniec czerwca 2016 r. portfel zleceń w działalności kubaturowej w kraju wynosił 789,8 mln zł wobec 815,6 mln zł na koniec 2015 r. Przy tym na II półrocze 2016 r. przypadało 443,1 mln zł.

W czerwcu 2016 r. portfel zamówień zagranicznych wynosił 113,4 mln zł w porównaniu z 112,2 mln zł na koniec 2015 r. Większość portfela zostanie zrealizowana do końca 2016 r., podano także.

Z kolei portfel sektora inżynieryjno-drogowego miał wartość 112,4 mln zł, z czego większość przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2016 r. Dla porównania, w grudniu 2015 r. portfel segmentu opiewał na 92 mln zł.

Wreszcie, 30 czerwca 2016 r. Grupa miała portfel zamówień w segmencie energetycznym o łącznej wartości 84,7 mln zł wobec 91,8 mln zł na koniec 2015 r. Większość portfela pozostaje do realizacji w 2016 r.

"Główne segmenty w portfelu zleceń Grupy Erbud to obiekty: biurowe (18,5%), mieszkalne (32,8%), handlowo-usługowe (10,1%), energetyczne (7,3%) oraz szpitalne (3,8%). W ramach portfela zleceń 11% stanowią projekty publiczne (dla porównania rok wcześniej posiadały one 10-procentowy udział w portfelu)" - czytamy także w raporcie.

W II półroczu 2016 r. zarząd dostrzega możliwości dalszego rozwoju głównie w segmencie kubaturowym w kraju i za granicą, w których łączny portfel zleceń na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnął poziom 903,1 mln zł. W szczególności znaczny potencjał rozwojowy występuje w projektach centrów handlowych, biurowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. W działalności zagranicznej Grupa podpisała umowy w pierwszym półroczu 2016 r. na kwotę 31,3 mln zł, co powinno przełożyć się na przychody i zyski w tym segmencie. Dodatkowo w lipcu 2016 podpisany został kontrakt na przebudowę kompleksu biurowego w Dusseldorfie o wartości 38,4 mln zł. do końca 2016 r. Do dnia publikacji Grupa podpisała w segmencie kubaturowym w kraju i za granicą łącznie 9 kontraktów na kwotę 367 mln zł (w tym kontrakt warunkowy na budowę budynku biurowego w Łodzi na kwotę 103 mln zł).

"Segment inżynieryjno-drogowy będzie dążyć do pozyskania zleceń na budowę dróg. W ciągu I półrocza 2016 r. podpisano kontraktów drogowych o wartości 61,1 mln zł, a w ofertowaniu są kontrakty o wartości 1 070 mln zł" - czytamy także.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1 763 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)