SMS Kredyt Holding przydzielił obligacje serii AN o wartości nom. 11,4 mln złWarszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - SMS Kredyt Holding podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii AN w liczbie 114 sztuk, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 11,4 mln zł.

"Obligacje są obligacjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 8,5% w skali roku, z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące, z terminem wykupu 30 sierpnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, podano również.

SMS Kredyt Holding jest właścicielem 100% udziałów w spółce SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz prowadzi na jej rzecz działalność nadzorczą i doradczą, a także odpowiedzialny jest za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju grupy. Działalność operacyjna spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 2 000 zł na okres do 1 roku.

(ISBnews)