Zysk operacyjny wyniósł 3,49 mln zł wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,76 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 25,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w  I poł. 2016 r. wyniósł 0,56 mln zł wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej.

"Po bardzo dobrym pierwszym kwartale, w drugim utrzymaliśmy przychody na stabilnym poziomie. Wzrost rok do roku o 4 proc. to pozytywny trend, który ma szansę się utrzymać. Biorąc pod uwagę, że nasza działalność charakteryzuje się sezonowością i największe projekty realizowane są w IV kwartale, takie wyniki dają podstawy do optymizmu. Prognozowaliśmy w oparciu o konserwatywnie założenia i obecne wyniki pokazują, że ta prognoza jest bezpieczna. Nowe projekty mogą być wsparciem dla wyników w IV kwartale, a tak naprawdę efekty obecnych działań widoczne będą dopiero w budżecie 2017 r." – powiedział prezes Michał M. Lisiecki, cytowany w komunikacie. 

Lisiecki podtrzymał, że jeśli rynek będzie się rozwijał tak jak do tej pory, to, biorąc pod uwagę aktywa posiadane obecnie w Polsce, w perspektywie dwóch lat spółka jest w stanie skokowo zwiększyć poziom generowanych organicznie przychodów. Realne wydaje się być nawet ich podwojenie. Dodał, że PMPG szuka także potencjalnych akwizycji, jest zainteresowana przejęciami na polskim rynku mediowym, zwłaszcza w obszarze tzw. nowych mediów. Prowadzi w tej sprawie wstępne rozmowy.

"Tygodnik "Do Rzeczy", podobnie jak "Wprost", notował w I półroczu 2016 r. wyższe niż w ubiegłych latach przychody reklamowe. Jednocześnie marka "Do Rzeczy" rozszerza swoje pola eksploatacji. Dzisiaj pod tym brandem funkcjonuje największy w Polsce ośrodek myśli konserwatywnej, obejmujący obok samego tygodnika również miesięcznik "Historia Do Rzeczy", księgarnię internetową oraz serwis dorzeczy.pl. Spółka Orle Pióro, wydawca "Do Rzeczy", generuje ok. 23% przychodów Grupy. W IV kwartale uruchomiony zostanie nowy serwis internetowy dorzeczy.pl" - czytamy dalej. 

PMPG Polskie Media skoncentrowała swoje działania w pierwszym półroczu na odbudowie stabilnych podstaw finansowych spółki na poziomach z roku 2014 oraz przygotowaniu projektów kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju całej grupy. Do takich należy m.in. transformacja cyfrowa obu głównych tytułów oraz inwestycja w biznesowy kanał telewizji internetowej Inwestorzy.tv., podano także. 

"W ciągu najbliższych tygodni spółka będzie też komunikować kamienie milowe dla pozostałych projektów, m.in. Machina.com, Film.com.pl, PMPG Ventures" - podsumowała spółka. 

PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia do Rzeczy", a także serwisów internetowych. Spółka debiutowała na GPW w 2006 r.

(ISBnews)