Zysk operacyjny wyniósł 15,28 mln zł wobec 11,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,62 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 48,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 9,81 mln zł wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi 15 podmiotów, z których 8 prowadzi bank komórek i tkanek, 3 usługi diagnostyczne, 1 tzw. szpital jednego dnia i 1 działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy.

(ISBnews)