Zysk operacyjny wyniósł 7,65 mln zł wobec 23,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,01 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 51,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 35,85 mln zł wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu 2016 r. Grupa sprzedała łącznie 438 lokali w porównaniu z 280 lokalami w tym samym okresie ubiegłego roku. Ponadto spółka zależna wprowadziła do sprzedaży nowy budynek biurowo-usługowy Clubhouse, o powierzchni usługowej i biurowej ok. 1 500 m2. Oferta Grupy Archicom poszerzyła się na koniec półrocza do 1 305 lokali, a oferta na dzień zatwierdzenia sprawozdania wynosiła 1 230 lokali.

W I półroczu 2016 roku liczba podpisanych aktów notarialnych wyniosła 117 sztuk. Były to głównie lokale zlokalizowane w zakończonym w tym roku etapie inwestycji Ogrody Hallera, a także w inwestycjach zakończonych w ubiegłych latach. W II półroczu nastąpi zakończenie budowy większości mieszkań, stąd przekazania klientom skumulują się w IV kw. 2016 r., podano także w raporcie.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka w 2015 r. sprzedała 611 mieszkań, tj. o 17,5% więcej niż rok wcześniej. Jest notowana na GPW od marca 2016 r.

(ISBnews)