Zysk operacyjny wyniósł 79,09 mln zł wobec 27,86 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 50,72 mln zł w 2016 r. wobec 36,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 3,75 mln zł wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 37 miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)